mapa city logo

Je to už viac ako 20 rokov od momentu, kedy sa stala Bratislava hlavným mestom novodobej samostatnej Slovenskej republiky. Veľa sa od toho času zmenilo, udialo a odohralo. Rovnako, ako celá Slovenská republika, si aj Bratislava prešla turbulentným vývojom, ktorého stopy možno vidieť všade okolo nás.

Týmto projektom sa postupne snažíme zbierať zážitky a spomienky, ktoré boli, sú a navždy aj budú spojené s hlavným mestom SR. Prostredníctvom interaktívnej mapy môžu nielen obyvatelia Bratislavy vyznačiť miesta, ktoré majú radi a sú pre nich niečím špeciálne. Zároveň k nim môžu aj pripísať zážitky, ktoré sa im s nimi spájajú.

63

počet zaznamenaných zážitkov

mapa city logo

(kliknite na mapu a pozrite si ju celú)

Napíšte nám!

“Sme otvorení každej myšlienke, nápadu, spolupráci, či reakcii. Myslíme si, že zlý nápad neexistuje a niečo, čo sa zdá byť na prvý pohľad nezrealizovateľné sa môže uskutočniť.”